עבירות והפרות דיווח הכוללות פרטים מטעים בדוחות, יכולות להתבצע הן בתשקיף, הן בדיווח המיידי והן בדוחות הכספיים.

 

עקרון הגילוי הנאות הוא העומד בבסיס העניין ותכליתו למנוע הטעיה של ציבור המשקיעים ולשמור על מסירת מידע מלא, עדכני מדויק ומהימן לציבור. בנוסף עקרון הגילוי הנאות נועד להרתיע את בעלי הכוח בחברה מהתנהגות מניפולטיבית תוך פיקוח על פעילותם, ולהבטיח שוק הון יעיל ותקין.

 

"פרט מטעה" מוגדר בסעיף 1 לחוק ניירות ערך:

"לרבות דבר העלול להטעות משקיע סביר וכל דבר חסר שהעדרו עלול להטעות משקיע סביר"

 

במילים אחרות, הטעיה לפי חוק ניירות ערך יכולה להיעשות בין במעשה ובין במחדל.

 

עוד יש לדעת כי מדובר בעבירה התנהגותית, ואין צורך להוכיח הטעיית משקיעים בפועל.

 

העונש הקבוע בחוק בגין עבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך, הנעשית בכוונה להטעות משקיע סביר, עומד על חמש שנות מאסר לצד קנס כספי.

 

בחוק ניירות ערך קבוע עונש מאסר מתון יותר מקום בו העבירה נעשתה מתוך מודעות בלבד.

 

כמו כן כאשר מדובר ביסוד נפשי של רשלנות בקשר עם הפרות דיווח, נוהגת הרשות לנקוט בהליכי אכיפה מנהלית, אשר הסנקציה בגינן עומדת לרוב על עיצום כספי לצד מניעת כהונה, כקבוע בחוק ובהתאם למדיניות האכיפה הנהוגה.

 

משרד עו"ד ברדיצ'בסקי מייצג נושאי משרה וחברות ציבוריות הן בהליכים פליליים והן בהליכים מנהליים שנוקטת רשות ניירות ערך בקשר עם עבירות והפרות דיווח.

הטעיה לפי חוק ניירות ערך יכולה להיעשות במעשה או במחדל

אכיפה מינהלית ועיצומים כספיים

אכיפה מינהלית ועיצומים כספיים

הוראות החוק בעניין הליך העיצום הכספי מעוגנות בפרק ח'3 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), והוראות החוק בעניין הליך האכיפה המנהלי מעוגנות בפרק ח'4 לחוק ניירות ערך. בנוסף הליכי…

להמשך קריאה
השקעות לא מפוקחות ברשתות החברתיות

השקעות לא מפוקחות ברשתות החברתיות

בתחום דיני ניירות הערך קיימות הוראות רבות הנוגעות למתן ייעוץ השקעות ולניהול תיקים עבור הציבור הרחב, כמו גם גיוסי כספים מהציבור. אף על פי כן, בשוק ההון הישראלי קיימים יזמים,…

להמשך קריאה
עו ד הגבלים עסקיים

עורך דין הגבלים עסקיים

בעידן של ימינו יש צורך בשמירה על תחרות חופשית והוגנת במשק. רשות התחרות מופקדת על מגוון רחב של תחומים, בהם פיקוח על עסקאות, אכיפה, ייעוץ לגופי הממשלה והכנסת ועוד. הרשות…

להמשך קריאה
עורך דין קריפטו

מתי מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין מטבעות דיגיטליים?

בשנים האחרונות עולם המטבעות הדיגיטליים (המכונים לעיתים מטבעות וירטואליים או מטבעות קריפטוגרפיים) הולך וצובר תאוצה ברחבי העולם. בשונה ממטבעות פיזיים, מטבעות קריפטו (כגון ביטקוין ואתריום) אינם נשלטים על ידי גוף…

להמשך קריאה