סעיף 424 לחוק העונשין, שדן בעבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, קובע כך:

 

"מנהל, מנהל עסקים או עובד אחר של תאגיד –

(1)   שעשה ביודעין, בעסקי התאגיד או בנכסיו, דבר הפוגע ביכולתו של התאגיד לקיים את התחייבויותיו, דינו – מאסר חמש שנים או קנס מאה אלף לירות;

(2)   שעשה ביודעין בעסקי התאגיד דבר בדרך הפוגעת בניהול תקין של עסקיו, דינו – מאסר שנה או קנס עשרים אלף לירות."

 

תכלית העבירה היא הגנה על התאגיד מפני התנהלות בניגוד עניינים של מנהליו, מתוך רציונל כי על נושאי המשרה בתאגיד חלות חובות אמון ויש להבטיח תפקוד נאות של מנהלי התאגיד, תוך העדפת האינטרס התאגידי וביסוס האמון של בעלי המניות במנהלי התאגיד.

 

לפי הפסיקה, הפגיעה המדוברת בתאגיד אינה מבטאת 'אי יכולת מוחלטת' במשמעות של קריסה, אלא באה ללמדנו על כרסום, צמצום וביטויים נוספים המשקפים הפחתה ביכולת.

 

העבירה המדוברת היא עבירה התנהגותית, והיסוד הנפשי הנדרש הוא כי עובר העבירה יפעל תוך "מודעות" לכך ש"הדבר" שעשה, פוגע ביכולתו של התאגיד לעמוד בהתחייבויותיו או בניהולו התקין של התאגיד.

 

 

לעו"ד מאור ברדיצ'בסקי ניסיון וידע מקצועי רב בכל הקשור לעבירות מנהלים בתאגיד.

 

 

הפגיעה בתאגיד אינה מבטאת 'אי יכולת מוחלטת' במשמעות של קריסה

אכיפה מינהלית ועיצומים כספיים

אכיפה מינהלית ועיצומים כספיים

הוראות החוק בעניין הליך העיצום הכספי מעוגנות בפרק ח'3 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), והוראות החוק בעניין הליך האכיפה המנהלי מעוגנות בפרק ח'4 לחוק ניירות ערך. בנוסף הליכי…

להמשך קריאה
השקעות לא מפוקחות ברשתות החברתיות

השקעות לא מפוקחות ברשתות החברתיות

בתחום דיני ניירות הערך קיימות הוראות רבות הנוגעות למתן ייעוץ השקעות ולניהול תיקים עבור הציבור הרחב, כמו גם גיוסי כספים מהציבור. אף על פי כן, בשוק ההון הישראלי קיימים יזמים,…

להמשך קריאה
עו ד הגבלים עסקיים

עורך דין הגבלים עסקיים

בעידן של ימינו יש צורך בשמירה על תחרות חופשית והוגנת במשק. רשות התחרות מופקדת על מגוון רחב של תחומים, בהם פיקוח על עסקאות, אכיפה, ייעוץ לגופי הממשלה והכנסת ועוד. הרשות…

להמשך קריאה
עורך דין קריפטו

מתי מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין מטבעות דיגיטליים?

בשנים האחרונות עולם המטבעות הדיגיטליים (המכונים לעיתים מטבעות וירטואליים או מטבעות קריפטוגרפיים) הולך וצובר תאוצה ברחבי העולם. בשונה ממטבעות פיזיים, מטבעות קריפטו (כגון ביטקוין ואתריום) אינם נשלטים על ידי גוף…

להמשך קריאה