מידע פנים תוך שימוש באמצעי סייבר

חוק ניירות ערך אוסר על עשיית שימוש במידע פנים. לפי סעיף 52ג לחוק, נאסר על איש פנים בחברה ציבורית לעשות שימוש במידע פנים. החוק מונה כאנשי פנים בעלי תפקידים ונושאי משרה בתאגיד, וכן מגדיר כאיש פנים אדם אחר אשר קשריו עם החברה נתנו לו גישה למידע פנים. לפי סעיף 52ד לחוק, נאסר על מי שהגיע לידיו מידע פנים, במישרין או בעקיפין, מאיש פנים בחברה לעשות שימוש במידע פנים. יובהר כי שימוש במידע פנים יכול להתקיים בדרך של ביצוע עסקה או בדרך של מסירת המידע לאחר, ולעתים אף במתן המלצה בלבד, וזאת כשהמוסר יודע כי יש יסוד סביר להניח שמקבל המידע יעשה שימוש במידע הפנים, והכל כקבוע בחוק ובפסיקה.            

 

לעמדת סגל רשות ניירות ערך קיימים מספר מאפיינים שעשויים לעורר חשד לביצוע עבירות ניירות ערך בכלל, ועבירות של מידע פנים בפרט, תוך שימוש במרחב הקיברנטי.

 

פריצה של גורם פנימי (עובד החברה או בעל הרשאה חוקית) למערכות המחשב של החברה תוך דליית מידע שאינו פומבי, ושימוש במידע פנים זה לצורך ביצוע עסקאות בניירות הערך של החברה או העברת המידע לגורמים שונים.

 

פריצה של גורם חיצוני למערכות המחשב של החברה או למערכות המחשב של שרשרת האספקה של החברה (ספקים שונים), לשם דליית מידע שאינו פומבי, ושימוש במידע הפנים לצורך ביצוע עסקאות בני"ע של החברה או העברת המידע לגורמים שונים.

 

פריצה למערכות מחשב של רשויות אסדרה וסוכנויות ידיעות, באותו האופן יכולים האקרים לפרוץ גם לכלי תקשורת או למערכות מחשב של גופי רגולציה וזאת במטרה להשיג מידע פנים ולנצלו לצורך עשיית רווח.

 

Phishing, ניסיון לדוג מידע פנים מבעלי תפקידים בחברה או מנותני שירותים לחברה, בדרך של התחזות לגורמים המורשים לקבל את מידע הפנים. הדבר יכול להיעשות באמצעות שליחת מסרון או דואר אלקטרוני, הנחזה להיות של גורם מורשה ובו בקשה לקבלת מידע שאינו פומבי.

 

גורם המבצע את הפעילות הנ"ל עשוי להיחשב עפ"י עמדת רשות ניירות ערך כאיש פנים או כמי שקיבל מידע פנים מאיש פנים. העונש הקבוע בחוק ניירות ערך בגין ביצוע עבירה של שימוש במידע פנים הוא עד חמש שנות מאסר לאיש הפנים, ועד שנתיים מאסר למי שקיבל את המידע מאיש פנים.

             

 

עו"ד מאור ברדיצ'בסקי טיפל בתיקים רבים של מידע פנים כתובע במחלקת ניירות ערך בפרקליטות והידע והניסיון שצבר משמשים אותו כיום בליווי וייצוג עדים, חשודים ונאשמים במגוון עבירות והפרות של שימוש במידע פנים.

 

 

שימוש במידע פנים יכול להתקיים בדרך של ביצוע עסקה או בדרך של מסירת המידע לאחר

אכיפה מינהלית ועיצומים כספיים

אכיפה מינהלית ועיצומים כספיים

הוראות החוק בעניין הליך העיצום הכספי מעוגנות בפרק ח'3 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), והוראות החוק בעניין הליך האכיפה המנהלי מעוגנות בפרק ח'4 לחוק ניירות ערך. בנוסף הליכי…

להמשך קריאה
השקעות לא מפוקחות ברשתות החברתיות

השקעות לא מפוקחות ברשתות החברתיות

בתחום דיני ניירות הערך קיימות הוראות רבות הנוגעות למתן ייעוץ השקעות ולניהול תיקים עבור הציבור הרחב, כמו גם גיוסי כספים מהציבור. אף על פי כן, בשוק ההון הישראלי קיימים יזמים,…

להמשך קריאה
עו ד הגבלים עסקיים

עורך דין הגבלים עסקיים

בעידן של ימינו יש צורך בשמירה על תחרות חופשית והוגנת במשק. רשות התחרות מופקדת על מגוון רחב של תחומים, בהם פיקוח על עסקאות, אכיפה, ייעוץ לגופי הממשלה והכנסת ועוד. הרשות…

להמשך קריאה
עורך דין קריפטו

מתי מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין מטבעות דיגיטליים?

בשנים האחרונות עולם המטבעות הדיגיטליים (המכונים לעיתים מטבעות וירטואליים או מטבעות קריפטוגרפיים) הולך וצובר תאוצה ברחבי העולם. בשונה ממטבעות פיזיים, מטבעות קריפטו (כגון ביטקוין ואתריום) אינם נשלטים על ידי גוף…

להמשך קריאה