סעיף 425 לחוק העונשין, שעניינו מרמה והפרת אמונים בתאגיד, קובע כך:

 

"מנהל, מנהל עסקים או עובד אחר של תאגיד, או כונס נכסים, מפרק עסקים, מפרק עסקים זמני, מנהל נכסים או מנהל מיוחד של תאגיד, אשר נהג אגב מילוי תפקידו במרמה או בהפרת אמונים הפוגעת בתאגיד, דינו – מאסר שלוש שנים".

 

סעיף זה לא נועד להגן על הציבור אלא על התאגיד עצמו, ומטרתו לשמור על תפקוד נאות של מנהלי התאגיד, למנוע העדפה של האינטרס האישי על זה התאגידי, ולבסס את אמון בעלי המניות במנהליהם.

 

החוק מגדיר "מרמה" בזו הלשון: "טענת עובדה בענין שבעבר, בהווה או בעתיד, הנטענת בכתב, בעל פה או בהתנהגות, ואשר הטוען אותה יודע שאינה אמת או שאינו מאמין שהיא אמת".

 

המושג "הפרת אמונים" אינו מוגדר בחוק, אך נקבע בפסיקה כי מנהל המציב עצמו במצב של ניגוד עניינים מפר אמונים כלפי התאגיד.

 

ה"פגיעה בתאגיד" פורשה באופן רחב ביותר בפסיקה ככוללת לא רק הפסדי ממון, ואף יכול שתמצא את ביטויה בשלילת עובדות מחברי התאגיד או בהצגת עובדות באופן המעוות את מצב הדברים הנכון או בפגיעה תדמיתית.

 

באשר ליסוד הנפשי נדרשת מודעות למרמה או לעובדה שפעולתו של המנהל מהווה הפרת אמונים וכי קיימת אפשרות של גרימת פגיעה בתאגיד.

 

עבירה התנהגותית זו נפוצה בתיקים כלכליים מורכבים, והיא נלווית לרוב לעבירות כלכליות נוספות.

 

עו"ד מאור ברדיצ'בסקי הוא בעל ידע וניסיון רב בכל הקשור לעבירות מנהלים ונושאי משרה בתאגיד.

ה"פגיעה בתאגיד" פורשה באופן רחב ביותר בפסיקה ככוללת לא רק הפסדי ממון, ואף יכול שתמצא את ביטויה בשלילת עובדות מחברי התאגיד

תרמית בניירות ערך

עבירת השפעה בדרכי תרמית דנה באחת משתי החלופות המנויות בגדרי עבירת התרמית הקבועה בסעיף 54 לחוק ניירות ערך. "54. (א) מי שעשה אחד מאלה, דינו – מאסר חמש שנים או…

להמשך קריאה

מרמה והפרת אמונים בתאגיד

סעיף 425 לחוק העונשין, שעניינו מרמה והפרת אמונים בתאגיד, קובע כך:   "מנהל, מנהל עסקים או עובד אחר של תאגיד, או כונס נכסים, מפרק עסקים, מפרק עסקים זמני, מנהל נכסים…

להמשך קריאה

שימוש במידע פנים

עבירת שימוש במידע פנים קבועה בפרק ח'1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. העבירה כוללת מספר רכיבים, ובהם "איש פנים", "מידע פנים", ו"שימוש במידע פנים", עליהם אעמוד להלן. מיהו "איש פנים"? סעיף…

להמשך קריאה