תפקידה של רשות ניירות ערך בהתאם לדין הוא "שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך". החוק הקנה לרשות ניירות ערך סמכות אכיפה פלילית, סמכות אכיפה מנהלית וכן מעורבות בהליכי אכיפה פרטית על מנת להבטיח את הוגנות השוק ואמון הציבור. במסגרת סמכויות האכיפה מחויבת הרשות לשמור על זכויות החשודים והמפרים ולפעול בהתאם לעקרונות חוקיים וחוקתיים.

כך למשל מחויבת הרשות לשמור על זכות כבוד האדם וחירותו, על הזכות להליך הוגן, על עקרון המידתיות, לכבד את כללי הצדק הטבעי, ובין היתר לאפשר לחשודים זכות היוועצות עם עורכי דין במסגרת הפעלת סמכויותיה.

חקירה של רשות ניירות ערך מתבצעת לרוב בפרשות כלכליות המתאפיינות במורכבות ותחכום, רשות ניירות ערך חוקרת תיקים רחבי היקף עם שלל מעורבים ואוספת חומרי חקירה רבים. במסגרת החקירות נערכים חיפושים ונתפסים מסמכים וחומרי מחשב במשרדי החברה ובבתי החשודים. לעתים מוקפאים גם נכסים וחשבונות בנק והחשודים משתחררים בתנאים מגבילים. במסגרת הליכי אכיפה מנהלית נאסף גם כן חומר רב באמצעות דרישות, זימונים, ופעולות נוספות.

רשות ניירות ערך פותחת בהליכים פליליים במגוון רחב של עבירות, ובהן תרמית בניירות ערך, שימוש במידע פנים, עבירות של דיווח ופרטים מטעים בדוחות, עבירות לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות, עבירות על חוק הייעוץ, ניהול זירת סוחר ללא רישיון, הצעה ומכירה של ניירות ערך לציבור ללא תשקיף, וכן עבירות נוספות המנויות בדין כגון עבירות על חוק העונשין ועל חוק איסור הלבנת הון.

בשנת 2011 הוענקו לרשות ניירות ערך גם סמכויות של הליכי בירור מנהלי כלפי חברות ויחידים בגין ביצוע הפרות מנהליות. הליך האכיפה המנהלית נועד לקצר ולייעל את האכיפה בתחום ניירות הערך. ההליך ננקט במקרים פחותים בחומרתם ויש לדעת כי נטל ההוכחה נמוך יותר במסגרתו. בנוסף הסנקציות בהליך המנהלי קלות בהרבה מאשר בהליך פלילי. היסוד הנפשי הנדרש במסגרת ההליך המנהלי שונה ונסיבות ביצוע ההפרות צריכות להצדיק את הפניית המקרה לאכיפה מנהלית  בתחום ניירות ערך.

חשוב לשים לב כי חוק ניירות ערך מקנה ליו"ר הרשות סמכות להתקשר בהסדרי אכיפה בכל אחד משלבי ההליך המנהלי, זאת בהתאם לשיקולים המנויים בדין ונסיבות העניין. הסדר האכיפה מאפשר סיום מהיר ויעיל והרשות רואה לנכון לסגור תיקים בהסדרי אכיפה במקרים המתאימים.

עוד יודגש כי במקרים המתאימים ניתן להפסיק גם חקירה פלילית ולהתקשר עם חשוד בהסדר אכיפה מנהלי.

החקירות הפליליות והבירורים המנהליים מנוהלים על-ידי יחידת החקירות של רשות ניירות ערך. חקירה ברשות ניירות ערך נפתחת כאמור במסגרת בדיקת חשדות לביצוע עבירות פליליות או במסגרת בדיקת חשד לביצוע הפרות מנהליות ומומלץ להיוועץ עם עורך דין לפני החקירה ברשות ניירות ערך.

לאחר סיום החקירה ברשות ניירות ערך התיק עובר לפרקליטות או למחלקת האכיפה המנהלית ברשות. המשך ההליך מנוהל בהתאם לתשתית הראייתית, הדין והפסיקה הקיימת, חומרת המעשה ונסיבותיו, מדיניות הענישה הנוהגת, וכמובן לאור טענות ההגנה שיועלו במסגרת הייצוג המשפטי.

עו"ד מאור ברדיצ'בסקי טיפל בתיקי ניירות ערך רבים, הן כתובע במחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה בתל אביב, הן כעורך דין בשוק הפרטי, הידע והניסיון הרב שצבר משמשים אותו כיום בליווי וייצוג של חשודים, מפרים, מתושאלים, עדים ונאשמים במסגרת הליכים פליליים ובמסגרת הליכי אכיפה מנהלית שמנהלת רשות ניירות ערך. אם אתם מחפשים עורך דין בתחום ניירות ערך בתל אביב – צרו איתנו קשר.

חקירה של רשות ניירות ערך מתבצעת לרוב בפרשות כלכליות המתאפיינות במורכבות ותחכום, רשות ניירות ערך חוקרת תיקים רחבי היקף עם שלל מעורבים ואוספת חומרי חקירה רבים.

אכיפה מינהלית ועיצומים כספיים

אכיפה מינהלית ועיצומים כספיים

הוראות החוק בעניין הליך העיצום הכספי מעוגנות בפרק ח'3 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), והוראות החוק בעניין הליך האכיפה המנהלי מעוגנות בפרק ח'4 לחוק ניירות ערך. בנוסף הליכי…

להמשך קריאה
השקעות לא מפוקחות ברשתות החברתיות

השקעות לא מפוקחות ברשתות החברתיות

בתחום דיני ניירות הערך קיימות הוראות רבות הנוגעות למתן ייעוץ השקעות ולניהול תיקים עבור הציבור הרחב, כמו גם גיוסי כספים מהציבור. אף על פי כן, בשוק ההון הישראלי קיימים יזמים,…

להמשך קריאה
עו ד הגבלים עסקיים

עורך דין הגבלים עסקיים

בעידן של ימינו יש צורך בשמירה על תחרות חופשית והוגנת במשק. רשות התחרות מופקדת על מגוון רחב של תחומים, בהם פיקוח על עסקאות, אכיפה, ייעוץ לגופי הממשלה והכנסת ועוד. הרשות…

להמשך קריאה
עורך דין קריפטו

מתי מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין מטבעות דיגיטליים?

בשנים האחרונות עולם המטבעות הדיגיטליים (המכונים לעיתים מטבעות וירטואליים או מטבעות קריפטוגרפיים) הולך וצובר תאוצה ברחבי העולם. בשונה ממטבעות פיזיים, מטבעות קריפטו (כגון ביטקוין ואתריום) אינם נשלטים על ידי גוף…

להמשך קריאה