מאמרים

הנעה בדרכי תרמית

סעיף 54 לחוק ניירות ערך, שכותרתו "תרמית בקשר לניירות ערך", מונה שתי עבירות שונות.   חלופה אחת המצויה בסעיף 54(א)(2) לחוק, שעליה דנתי במאמר קודם, עוסקת בעבירת השפעה בדרכי תרמית…

להמשך קריאה

שוחד

עבירת השוחד מוסדרת בסעיפים 291-290 לחוק העונשין. נקבע כי עובד ציבור הלוקח שוחד בעד פעולה הקשורה בתפקידו דינו מאסר עשר שנים, וכי נותן שוחד לעובד ציבור בעד פעולה הקשורה בתפקידו…

להמשך קריאה

קבלת דבר במרמה

עבירת קבלת דבר במרמה היא עבירה תוצאתית, אשר העונש הקבוע בגינה הוא עד שלוש שנות מאסר, בהינתן נסיבות מחמירות יכול העונש להגיע לחמש שנות מאסר. הרכיב ההתנהגותי במסגרת העבירה נדרש…

להמשך קריאה

מרמה והפרת אמונים בתאגיד

סעיף 425 לחוק העונשין, שעניינו מרמה והפרת אמונים בתאגיד, קובע כך: "מנהל, מנהל עסקים או עובד אחר של תאגיד, או כונס נכסים, מפרק עסקים, מפרק עסקים זמני, מנהל נכסים או…

להמשך קריאה