מאמרים

חקירה ברשות ניירות ערך

תפקידה של רשות ניירות ערך בהתאם לדין הוא "שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך". החוק הקנה לרשות ניירות ערך סמכות אכיפה פלילית, סמכות אכיפה מנהלית וכן מעורבות בהליכי אכיפה…

להמשך קריאה

שימוש במידע פנים

עבירת שימוש במידע פנים קבועה בפרק ח'1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. העבירה כוללת מספר רכיבים, ובהם "איש פנים", "מידע פנים", ו"שימוש במידע פנים", עליהם אעמוד להלן. מיהו "איש פנים"? סעיף…

להמשך קריאה

תרמית בניירות ערך

עבירת השפעה בדרכי תרמית דנה באחת משתי החלופות המנויות בגדרי עבירת התרמית הקבועה בסעיף 54 לחוק ניירות ערך. "54. (א) מי שעשה אחד מאלה, דינו – מאסר חמש שנים או…

להמשך קריאה

מידע פנים

מידע פנים תוך שימוש באמצעי סייבר חוק ניירות ערך אוסר על עשיית שימוש במידע פנים. לפי סעיף 52ג לחוק, נאסר על איש פנים בחברה ציבורית לעשות שימוש במידע פנים. החוק…

להמשך קריאה

הרצת מניות

תרמית בניירות ערך הדין אוסר על השפעה בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות ערך. לעמדת רשות ניירות ערך קיימות פעולות מסחר אשר מצביעות על חשד בדבר פעילות תרמיתית.  …

להמשך קריאה

עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד

סעיף 424 לחוק העונשין, שדן בעבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, קובע כך: "מנהל, מנהל עסקים או עובד אחר של תאגיד – (1)   שעשה ביודעין, בעסקי התאגיד או בנכסיו, דבר הפוגע ביכולתו…

להמשך קריאה
חקירה ברשות ניירות ערך

כיצד תתכוננו לחקירה?

חקירה פלילית היא סיטואציה מלחיצה ומורכבת. האם אתם עדים או חשודים? חלק מהנחקרים הם בסטאטוס של "חשודים" ונחקרים תחת אזהרה בגין חשד לביצוע עבירות, בעוד חלק אחר מהנחקרים הם בסטאטוס…

להמשך קריאה

הסדרי טיעון

הסדר טיעון הוא הסכם בין המדינה לבין הנאשם, במסגרתו התביעה מוותרת על חלק מהעבירות המיוחסות לנאשם או ממירה עבירות חמורות בעבירות קלות, לעתים התביעה מבקשת ענישה מקלה ומתארת את העובדות…

להמשך קריאה

עבירות דיווח

עבירות והפרות דיווח הכוללות פרטים מטעים בדוחות, יכולות להתבצע הן בתשקיף, הן בדיווח המיידי והן בדוחות הכספיים. עקרון הגילוי הנאות הוא העומד בבסיס העניין ותכליתו למנוע הטעיה של ציבור המשקיעים…

להמשך קריאה